Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
 

Pieter Zeeman is een actieve school waar modern onderwijs gegeven wordt.
 

Lees meer...

Pieter Zeeman nieuws
Project de Snoeproute

Berichten per email (bijgew. 7 nov. 2017)
U vindt hier het onderwerp van de aan ouders/verz. per email verstuurde brieven en de datum wanneer ze verstuurd zijn.
Hubkes en jachthoorns tijdens Hubertusviering

Schoolrestaurant Foodfacts
Artikel over het schoolrestaurant in Ons Eiland.
Zie pagina 3.

School is een belangrijke schakel
Interview met rector Peter van der Gaag in Ons Eiland.
Zie pagina 5.

LOB-activiteiten Havo 4 en Vwo 5

Presentaties Ouderavonden HV3, H5 en V6

Rooster schoolfotograaf 11/12 september

Canterbury 2017

Informatie over aanvragen busabonn. 2017-2018


Pieter Zeeman+
 
 
 
Agenda
 
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen