Doorzoek de site
 
Ga snel naar
Een brug naar de toekomst   | Pontes | Sitemap
Aan ouders/verzorgers per email verstuurde brieven.


                               

Op deze pagina vindt u het onderwerp van de brieven die aan ouders/verzorgers zijn gestuurd
middels de email en de
datum wanneer ze verstuurd zijn. Alleen in uitzonderingsgevallen
worden er nog brieven per post gestuurd.

Datum      

Onderwerp

Verstuurd  aan

     
13-11 Studiefinanciering vervolgopleiding  Ouders/verz. en lln. uit H5 en V6 
     
10-11 Herkansingsregeling H4 en V5  Ouders/verz. van lln. H4 en V5 
     
10-11 Klassenuitje M3A  Ouders/verz. van de lln. uit M3A 
     
07-11 Bijles economie H5 - Sebastian Markowski  Ouders/verz. en lln. uit lesgroep H5econ1 
     
07-11 Handleiding doorgeven absenties  Alle ouders/verz.  
     
07-11 Studie- en Beroepen Voorlichtingsmiddag 17-11-2017 HV4  Ouders/verz. en lln. HV4 
     
06-11 Klassenuitje A3B
Ouders/verz. van lln. uit A3B 
     
03-11 Bijzondere activiteiten en lessen week 45  Alle ouders/verz. + ter info aan alle lln. 
     
03-11 Beroepenvoorlichting mavo 4  Ouders/verz. en lln. uit M 4 
     
02-11 BTZ dagen BK2A BK2B KM2A  Ouders/verz. en lln. uit BK2A BK2B KM2A 
     
01-11 Klassenuitje M3B  Ouders/verz. en lln. uit M3B 
     
01-11  BTZ dagen M32A en M2B Ouders/verz. en lln. M32A en M2B
     
31-10 Herkansingsregelingen H4, H5, V5, V6 Ouders/verz. en lln. H4, H5, V5, V6
     
30-10 Plusdocument  Ouders/verz. en lln. uit resp. H4 en A5 en H5 en A6 
     
27-10 Activiteitenweek kader/mavo en mavo   Ouders/verz. en lln.  kader/mavo en mavo 
     
27-10 Activiteitenweek mavo/havo, havo en vwo  Ouders/verz. en lln. uit mavo/havo, havo en vwo 
     
27-10 Nieuwe docent biologie Ouders/verz. en lln. uit BK12, KM2, M2, M3C, BK3 en 4 ZW 
     
27-10 Snoeproute  Ouders/verz. en lln. klas MH1A H1A HV1A A1A 
     
27-10 Cito leerjaar 1 Ouders/verz. en lln. uit de brugklassen 
     
26-10 klas H1A en A1A - Technopolis  Ouders/verz. van lln. H1A en A1A 
     
26-10 Verkiezing oudergeleding MR  Alle ouders/verz. 
     
25-10 Bezoek FiZi door KM2 en M2  Ouders/verz. en lln. uit KM2 en M2
     
23-10 Afvalfietstocht 2 mavo en 2 havo  Ouders/verz. en lln. uit KM2A, M2A, M2B, H2A en H2B 
     
23-10 Excursie Breendonk HV3, 14-11-2017  Ouders/verz. van lln.uit Havo en Vwo 3 
     
13-10 Nieuwsbrief havo-vwo, 13 oktober 2017  Ouders/verzorgers van de havo- en vwo-lln.
     
13-10  Aanmelding excursie Batavia HV2, 7-11-2017  Bep. ouders/verz. van een aantal lln. uit HV2 
     
13-10 Excursie Batavia HV2 geschiedenis, 7-11-2017  Ouders/verz. van de lln. uit H2A, H2B en A2A 
     
13-10 Schoolreis basis, kader en mavo 3  Ouders/verz. en lln. uit BKM3
     
13-10 Nieuwsbrief mavo  Ouders/verzorgers en lln. van Mavo en Kader/Mavo 
     
13-10 Deadline ProfielWerkStuk  Ouders/verzorgers en lln. uit H5 en V6 
     
13-10 Introductie H4 3 oktober  Ouders/verzorgers van de lln. uit H4B 
     
11-10 Uitnodiging eindpres. technasiumproject okt-nov 2017  Ouders/verz. van lln. uit: MH1A en HV1A, havo 2, vwo 2, havo 3, vwo 3 met het vak technasium 
     
10-10 Programmeren in de onderbouw HV  Ouders/verz. en lln. uit de onderbouw HV
     
10-10 Maatschappelijke Stage Markt 26-20-2017 leerjaar 3  Ouders/verz. van lln. lrj. 3 vmbo bk, mavo, havo en vwo 
     
05-10 Verplichte bijles Mavo 4  Ouders/verz. en lln. M4 
     
05-10 Klassenuitje M3C  Ouders/verz. en lln. M3C 
     
05-10 Inzage Magister, leerlingen 18 jaar en ouder Ouders/verz. van lln. die binnenkort 18 jaar worden 
     
04-10 Facultatief uitje Winter-Efteling  Alle ouders/verz. 
     
04-10 Bezoek Wereld Water College Neeltje Jans  Ouders/verz. en lln. uit HV4 met het vak technasium
     
03-10 Bezoek FiZi mavo 4  Ouders/verz. van lln. uit mavo 4 
     
03-10 Lesuitval BWI  Ouders/verz. van de leerlingen uit BK34 BWI 
     
03-10 Excursie Amsterdam  Ouders/verz. en lln. uit M4 en H5 en V5 met het vak kubv 
     
02-10 Meeloopdagen Mavo  Ouders/verz. en lln. uit KM2, M2, M3 of M4 
     
02-10 Filmopnames tijdens les LO klas A1A  Ouders/verz. van de leerlingen uit klas A1A 
     
29-09 Examenreglementen en PTA's  Ouders/verzorgers en lln. uit H4, H5, V5, V6. 
     
29-09 Examenreglementen  Ouders/verz. en lln. uit BKM leerjaar 4 
     
29-09 Gebruik laptop als schrijfgerei en bij spraaksynthese tijdens het examen Ouders/verz. en lln. uit M4, H5, V6
     
28-09 Voorlichtingsavonden mavo 4  Ouders/verz. lln. M4 
     
26-09 Inschrijven EOA_lpz uren, H5 en V6  Ouders/verz. en lln. uit havo 5 en vwo 6
     
25-09 Digitale schoolgids en jaaragenda  Alle ouders/verz. en lln.
     
25-09 Kennismaking A3A  Ouders/verz. van lln. A3A 
     
25-09 Mededeling Zorgcoördinator  Ouders/verzorgers van lln. uit BK3 en 4 
     
22-09 Rondje Schouwen-Duiveland  Klas 3 Zorg & Welzijn 
     
19-09 PowerPoint presentatie contactavond Ouders/verz. van de lln. uit BK4hbr 
     
19-09 Keuze na mavo 4  Ouders/verz. en lln. uit M4 
     
15-09  Voorlichting reis naar Genève  Ouders/verz. en lln. uit V6 die meegaan naar Genève
     
15-09  Verkiezingen oudergeleding medezeggenschapsraad Pieter Zeeman  Alle ouders/verz. 
     
15-09 Informatie mavo 2  Ouders/verzorgers en lln. uit Mavo 2 
     
15-09  PTA opdracht zorg en welzijn  Ouders/verz. en lln. uit BK4zw 
     
14-09  Informatie mavo 3  Ouders/verz. van de lln. uit Mavo 3 
     
14-09  PRO onderbouw, rooster  Ouders/verz. en lln. van PRO onderbouw 
     
13-09  Inschrijven EOA_lpz uren, HV4 en V5  Ouders/verz. en lln. Havo 4, Vwo 4 en Vwo 5
     
08-09  Schoolfotograaf  Alle ouders/verz. en alle lln.  
     
08-09  Sectorwerkstuk en PTA Mavo  Ouders/verz. en lln. van M4 
     
07-09  Nieuwsbrief pro  Ouders/verz. en lln. van het praktijkonderwijs 
     
07-09  Plusproject wiskunde V2 en 3  Ouders/verz. van de lln. uit 2 en 3 vwo 
   
06-09  Extra onderwijsaanbod H4  Ouders/verz. en lln. uit H
     
06-09  Uitnodiging informatie-avonden BK1, BK2, BK3 en BK4 Ouders/verz. van lln. uit BK1, BK2, BK3 en BK4
     
06-09  Extra lessen Duits  Belanghebbende ouders/verz. en lln. uit M2 
     
06-09  Lessen wiskunde van dhr Barendregt  Ouders/verz. en lln. uit M1A, BK1A, KM2A, M3A, M3B
     
05-09  Uitnodiging informatieavond  Ouders/verz. en lln. HV 1, 2, 3, 4, H5, V5  en V6
     
04-09  Extra ondersteuning rekenen bovenbouw havo/vwo  Ouders/verz. en lln. HV4, HV5 en V6.
     
04-09  Protocollen overstappers/doubleurs M4  Sommige ouders/verz. en lln. uit M4 die dit betreft.
     
04-09  Brief informatieavond M4  Ouders/verz. en lln. van M4 
     
01-09  Rooster pro-o maandag 4-9  Ouders/verz. en lln. uit pro-o 
 
 
01-09  Lessen wiskunde  Ouders/verz. en lln. uit M1A, BK1A, KM2A, M3A, M3B, M4wi2. 
     
01-09  Brief informatieavond M1A, KM2, M2 en M3 Ouders/verz. en lln. van M1A, KM2, M2 en M3 
     
31-08  HV5 mini-filmfestival FiZi, 8 september 2017  Leerlingen uit HV5
     
30-08  Lesrooster  Alle leerlingen 
     
25-08  Introductie vwo 6  Ouders/verz. en lln. vwo 6 
     
25-08  Klassenindeling havo 2 / vwo 3 Ouders/verz. en lln. H2 en V3 
     
24-08  Start schooljaar 2017-2018  Alle ouders/verz. en lln. 
     
24-08  Studiereis Genève vwo 6 NG NT  Ouders/verz. en lln. uit vwo 6 met het profiel NG en/ of NT
     
21-08  Examenprogramma Brouwersdam   Ouders/verz. en lln. uit BK 4,  M 4, H 5 en VWO 6
     
20-07  Informatie schooljaar 2017-2018 + rectificatie Alle ouders/verz. en alle leerlingen ’17-‘18 (PRO niet)
     
19-07  Introductie nieuwe schooljaar PRO, BK 1, 2, 3 en 4,  MHV 1 en 2, M 3 en 4, HV 3, 4, 5, 6 Ouders/verz. en lln. van al deze leerjaren. 
     
12-07  Informatie: Aanvragen busabonnement 2017-2018  Ouders/verz. van lln. die in 2017-2018 op onze school zitten 
     
10-07  Besluit lestijden - dienstregeling  Ouders/verz. en lln. die in 2017-2018 bij ons op school zitten
     
©2011 Pontes Pieter Zeeman - Alle rechten voorbehouden
| Pontes | Sitemap | Inloggen