Welkom bij Pieter Zeeman Experience

Hoe zal het zijn in het voortgezet onderwijs? Dat moet je zelf ervaren! We kunnen je van alles over Pieter Zeeman vertellen, maar we ontvangen je liever bij ons op school. We hebben een mooi programma voor je samengesteld met lessen in allerlei vakken. Onze docenten laten je nieuwe dingen ontdekken. In de ene les ligt de nadruk op leren door weten (een theorieles), in de andere les op leren door doen (een praktijkles). Je mag kiezen wat je leuk vindt. Je kiest per blok (kleur) één vak. Zo kun je alvast proeven aan wat komen gaat.

Het experience-programma

We hebben in dit schooljaar drie experience-blokken met voor elk vak drie lesdagen. Je kunt uit ieder blok (kleur) één vak kiezen. Dit vak krijg je dan drie keer. Natuurlijk mag je verspreid over het schooljaar drie blokken komen. Maar als je één blok meedoet is dat natuurlijk ook goed. We moeten er op letten dat de lesgroepen niet te groot worden. We plaatsen daarom op volgorde van inschrijving.   

Het programma

Schema Experience 2019-2010

Tijd en plaats

De experience-lessen starten om 14.45 uur op woensdagmiddag. We hebben met de basisscholen over deze tijd overleg gehad. We hebben afgesproken dat je naar Pieter Zeeman mag komen als je op school daarover goede afspraken hebt gemaakt. Je wordt ontvangen bij de hoofdingang van de school. Dat is dezelfde ingang als die van de bibliotheek. Je gaat dan met één van onze docenten mee naar de les. Mocht je gebracht worden dan is er voor de ‘chauffeurs’ een lekker kopje koffie of thee.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor Pieter Zeeman Experience door een e-mail te sturen aan: experience.pz@pontes.nl Wil je dan het volgende vermelden:

Naam   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Adres   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
Basisschool - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
Kleur blok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gekozen vak  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Meer vragen?

Als je nog vragen hebt dan mag je altijd contact opnemen met mevrouw J. Wierstra, coördinator brugklassen: j.wierstra@pontes.nl

Tot ziens op Pieter Zeeman!

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Open dag

voor leerlingen en ouders/verzorgers
Meer informatie