Laat je verrassen!

Ontdek tijdens ons Open Huis de 'werelden' van Pieter Zeeman. 

Wij zijn nog druk bezig met het programma voor het Open Huis, meer informatie volgt zodra deze beschikbaar is.

Werelden op Pieter Zeeman

Alfawereld
In deze wereld is te vinden welke talen worden gegeven op onze school.

Bètawereld
De exacte vakken staan centraal in deze wereld. Denk aan vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en onderzoek & ontwerpen.

Gammawereld
De wereld waarin het draait om zaakvakken. Aardrijkskunde, geschiedenis en economie vallen hieronder.

Praktijkwereld
Dit is een heel grote wereld, hier zijn namelijk de praktijkvakken te vinden die in het vmbo worden aangeboden:
bwi       - bouwen, wonen & interieur
pie        - produceren, installeren & energie
zw        - zorg & welzijn
hbr       - horeca, bakkerij & recreatie
Ook is in deze wereld het praktijkonderwijs te vinden.

Kunstwereld
Beeldende vorming, cultureel & kunstzinnige vorming, kunst & media en muziek. Deze vakken komen aan bod in de kunstwereld. Ook zijn in deze wereld leerlingen aan het repeteren voor het schooltoneelstuk dat zij gaan opvoeren.

Sportwereld
Hier is te zien en mee te maken hoe de lessen lichamelijke opvoeding en sport zijn.

Inschrijven

U vindt hier informatie over het inschrijven voor de brugklas in het cursusjaar 2021-2022.

Logo Pieter Zeeman