Naar de brugklas

De 'brugklas'… het woord zegt het al. De brugklas is een brug tussen de basisschool en het voorgezet onderwijs. Je hebt natuurlijk al lang gehoord dat het er op de middelbare school heel anders aan toe gaat dan op de basisschool. Opeens heb je elk uur een ander lokaal, een andere docent en heel veel verschillende vakken. Het is daarom belangrijk dat je je snel thuis voelt bij ons op school!

Inschrijven

Inschrijven voor brugklas 2022-2023

Zit je op een basisschool op Schouwen-Duiveland? Dan kun je jezelf inschrijven via de basisschool.

Zit je op een basisschool buiten Schouwen-Duiveland of wil je jezelf inschrijven voor een hoger leerjaar? Stuur dan een e-mail naar info@pieterzeemanlyceum.nl.

 

 

Voor de vakantie

Zodra we alle aanmeldingen binnen hebben, gaan we klassen maken. Eerst kijken we naar de verschillende niveaus en keuzes. Wat je allemaal kunt kiezen bij ons op school kun je vinden op ons onderwijsoverzicht. Daarna delen we de klassen in. Dat is voor iedereen hartstikke spannend, want: bij wie zit je in de klas?

Een paar weken voor de zomervakantie nodigen we je daarom uit om alvast met je nieuwe klas kennis te komen maken. Je ontmoet dan je mentor, een docent die 'echt' bij jouw klas hoort. Tijdens deze kennismakingsmiddag leer je alvast een paar namen en maken we je al een klein beetje wegwijs in de school

De start

Na de zomervakantie start de introductieweek. In die week is het natuurlijk heel belangrijk om je klas en je mentor goed te leren kennen. Natuurlijk zijn er tijdens deze week ook al een paar gewone lessen, zodat je meteen een beetje kunt wennen aan huiswerk maken, boeken meenemen en je krijgt dan ook je kluisje.

In de eerste periode tot aan de herfstvakantie is het nog wel even wennen met al dat huiswerk. Tijdens de extra studieles, die je van je mentor krijgt, legt je mentor je uit hoe je dit huiswerk in je agenda moet noteren en hoe je het beste het huiswerk kunt maken. Dat is wel heel erg handig.

Zoals je al gewend bent op de basisschool, krijg je bij ons op school cijfers. Deze cijfers kun je altijd online zien op het leerlingenportaal, Magister. Tijdens het schooljaar zijn er dan rapportvergaderingen. We kijken dan met alle docenten van jouw klas wat je cijfers zijn en hoe het met je gaat. Aan het einde van het schooljaar beslissen we dan naar welke tweede klas je gaat. Het kan dan best zijn dat je doorstroomt naar een ander niveau.

Een belangrijk jaar dus die brugklas. We hopen dat je je snel thuis zal voelen bij ons op school.

We hopen je snel te ontmoeten tijdens ons Open Huis!

Toelating

Het toelatingsbeleid van de Scholengroep Pontes kun je hieronder downloaden.

Bruikleen-overeenkomst schoolboeken

Hieronder is de bruikleenovereenkomst voor schoolboeken in te zien.

Beeld-materiaal

Toestemming voor het gebruik van en de omgang met het beeldmateriaal waarop uw kind is te zien.