Stages

In het VMBO is de stage een onderdeel van de opleiding. Wij laten onze leerlingen stage lopen om zo kennis en ervaring op te doen in de beroepspraktijk. De leerlingen lopen stage in het derde en/of vierde leerjaar. Binnen de leerwegen-B/K/G bieden wij verschillende soorten stages aan. Hoe de stage in de praktijk wordt ingevuld, verschilt per opleiding.

Soorten stages

Snuffelstage

Een snuffelstage is een korte stage waarbij je kennis maakt met de verschillende kanten van een beroep. De snuffelstage is niet gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden. Je krijgt wel een eerste indruk van de beroepspraktijk en hoe het er in het werkende leven aan toe gaat. Via een snuffelstage krijg je ook inzicht in de mogelijkheden van een beroep.

Arbeidsoriënterende stage

De arbeidsoriënterende stage biedt je de gelegenheid beroepsgerichte ervaring op te doen. De stagebegeleider in het bedrijf helpt je hierbij. Je leert bijvoorbeeld samen te werken met collega’s, zelfstandig te handelen en in een bepaald tempo te werken. Een arbeidsoriënterende stage heeft niet tot doel beroepsvaardigheden te leren, maar vooral om te ontdekken hoe het is om te werken.

Beroepsvoorbereidende stage

Tijdens de beroepsvoorbereidende stage word je voorbereid op het werken in een bepaalde sector van de arbeidsmarkt.. Je ontwikkelt een goede werkhouding, je doet specifieke werkervaring op en oefent beroepsvaardigheden die je op school hebt geleerd in de praktijk. Zo ervaar je of je een juiste keuze hebt gemaakt en of de dagelijkse beroepspraktijk is zoals je je had voorgesteld.

Leerwegtraject vmbo

In de basisberoepsgerichte leerweg kun je deelnemen aan een leerwerktraject. Dit houdt in dat je in het vierde leerjaar van je opleiding minder vakken op school volgt en een deel van je onderwijsprogramma bij een bedrijf volgt. Je loopt dan of een stage of je krijgt een leerbaan (leerwerkplek). Wij als school zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leerwerktraject, zowel in als buiten de school. Ook bepalen wij samen met het leerbedrijf de inhoud van het ‘buitenschoolse’ programma en legt dit vast. Aan het eind van het leerwerktraject doe je in elk geval examen in het beroepsgerichte programma en het vak Nederlands en kun je doorstromen naar een MBO opleiding niveau 2. Deze combinatie van werken en leren vergroot je kansen op het behalen van een startkwalificatie. Bovendien is het eenvoudiger om daarna door te stromen naar het MBO, omdat de school hierover afspraken maakt met MBO-instellingen.

Overeenkomst en begeleiding

Stageovereenkomst

Een stage overeenkomst is een document dat de overeenkomst vastlegt van je stageplaats. In de stageovereenkomst staan verschillende afspraken die school, stage en de leerling maken. De stagegever, leerling, ouder/verzorger van de leerling en de onderwijsinstelling ondertekenen de stageovereenkomst. Via onze school ben je verzekerd voor ongevallen op stage.

Stagebegeleiding

Je hebt bij je stage altijd twee begeleiders. Allereerst de begeleider vanuit je opleiding, ook wel stagedocent genoemd. Het is zijn taak om jou te sturen richting het behalen van je stage en diploma. De stagedocent zal begeleiding bieden bij het vormgeven van de structuur van je stage en afstuderen. Bovendien kun je bij je stagedocent terecht met vragen. Je hebt elke week contact met hem/haar om je voortgang te bespreken. 

Het is gebruikelijk dat de stagedocent ook gedurende de stageperiode op bezoek komt bij het stagebedrijf. De stagedocent maakt kennis met het stagebedrijf en de stagebegeleider om een indruk te krijgen van de werkplek en werkzaamheden van de leerling. De stagedocent zal tijdens het stagebezoek met de leerling de voortgang bespreken en bekijken welke vaardigheden, doelen en competenties de leerling nog kan verbeteren of ontwikkelen. 

Naast een stagedocent heb je altijd een stagebegeleider. Dit is iemand die jou inhoudelijk wat kan leren op het gebied van de praktijk. De stagebegeleider kan je de dagelijkse begeleiding geven om uiteindelijk succesvol de stageperiode te doorlopen. Je kunt bij de bedrijfsbegeleider terecht met alle vragen over je stage. Daarnaast is hij vaak ook je directe leidinggevende.

Van de stagebegeleider mogen de volgende activiteiten worden verwacht:

•    De introductie van de leerling verzorgen (kennismaken met de werkorganisatie en zorgen voor passende werkplek)
•    De leerling inhoudelijk begeleiden
•    De voortgang van de opdracht bespreken en de planning bewaken
•    Het beoordelen van het plan van aanpak
•    Het controleren van een stageverslag
•    Overleg plegen met de stagedocent tijdens stagebezoek over het verloop van de stage

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Infoavond

: Info-avond speciaal aanbod van 19.00 (inloop) tot ong. 21.30 uur
: Voorlichtingsavond pro/vmbo/mavo/havo/vwo van 19.00 (inloop) tot ong. 21.30 uur

Experience woensdagmiddagen (sept. t/m febr.)

van 14.30 tot 16.15 uur
van 14.30 tot 16.15 uur
van 14.30 tot 16.15 uur

Open dag

voor leerlingen en ouders/verzorgers
Meer informatie