Missie

Het Pieter Zeeman Lyceum ontwikkelt het talent van leerlingen en medewerkers en streeft zodoende als organisatie naar het realiseren van maatschappelijke meerwaarde voor Schouwen-Duiveland en de omliggende gebieden.  

De kernwaarde waardoor de school zich laat leiden is respect: respect voor elkaar en voor onze omgeving. 

Visie

“Met jouw talent vooruit!”

De leerling en zijn ontwikkeling staan centraal. Doel van deze ontwikkeling is kwalificatie, subjectivering en socialisatie. Het onderwijs is doelgericht, toegesneden op de maat van de leerling. Autonomie is een belangrijke waarde in het leerproces, een leerling wordt begeleid naar eigenaarschap van zijn leren. Leren is een co-creatie van leerling(-en), docenten en onderwijsassistenten. Een docent is vakspecialist en is deskundig en vaardig op het gebied van didactiek, pedagogiek en coaching. Het onderwijs vindt plaats binnen en buiten de muren van de school, waar mogelijk in samenwerking met externe partners. 

Waarom?!

Wat betekenen onze missie en visie:

  • Wij willen jongeren helpen zich te ontwikkelen naar volwassen mensen met een positief zelfbeeld, die zelfredzaam zijn en hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.  

 

  • Wij vinden het belangrijk dat pubers en adolescenten zich ontwikkelen tot autonome jongvolwassen mensen, die in toenemende mate eigenaar zijn van hun ontwikkeling en op verantwoorde wijze zelf de regie nemen over hun leven.  

 

  • Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens uniek is, geheel eigen in zijn talenten en interesses. Wij waarderen die eigenheid als een groot goed.  Wij denken dat aandacht en ruimte voor die eigenheid leerlingen motiveert om zich te ontwikkelen.  

 

  • Wij vinden het belangrijk dat leerlingen succes ervaringen. Dat motiveert hen in hun ontwikkeling.   

 

  • Leren is een dynamisch proces waarin leerlingen, docenten en onderwijsassistenten zich gezamenlijk begeven, waarin ontwikkeling van leerlingen centraal staat en een gedeelde verantwoordelijkheid is. Onderwijs als co-creatie leidt tot de beste resultaten. Een leerproces is wezenlijk anders dan een productieproces. Bij het laatste is sprake van een producent, een product en een consument. Onze docenten zijn geen producenten, leerstof is geen product en leerlingen zijn geen consumenten.  

 

  • Bekwame docenten zijn essentieel voor kwalitatief goed onderwijs.   

 

  • Een school is een maatschappelijke onderneming met een maatschappelijke opdracht: het creëren van maatschappelijke meerwaarde door de opleiding en vorming van leerlingen. Een school neemt deze opdracht aan als een gedelegeerde verantwoordelijkheid van ouders en samenleving. Ouders en samenleving behouden evenwel ook hun eigen verantwoordelijkheid en zijn daarom als belanghebbenden vanzelfsprekend partners in het leerproces.