Kunst & Media

Binnen Kunst & Media heb je de mogelijkheid om jouw creatieve en culturele talenten te ontwikkelen. Je leert hierbij niet alleen te kijken en luisteren naar kunst: je gaat vooral zelf aan de slag!

Kunst en media is een vak waarin je alle vormen van kunst tegenkomt. Per leerjaar krijg je verschillende opdrachten die voortkomen uit beeldende kunst en muziek, maar ook uit dans en drama. Je werkt ook met fotografie en film. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan internet: niet alleen de mogelijkheden, maar zeker óók de gevaren ervan.

Wanneer krijg je les in de kunstvakken?

Als je hier op school komt, krijg je in de brugklas beeldende vorming, muziek en Kunst & Media.
Vanaf de tweede klas kun je kiezen voor het programma van Kunst & Media. Als je voor dit programma kiest, krijg je alle kunstvakken ook nog in de tweede en derde klas.

Na de onderbouw, kun je in de bovenbouw op de niveaus mavo, havo en vwo weer kiezen voor de kunstvakken. Dan wordt kunst voor jou een examenvak. Je volgt dan een lesprogramma in het vak tekenen op de mavo en het vak beeldende vorming op havo/vwo.  

Als je niet voor de kunstvakken kiest kun je in de flexmodules toch kennismaken met allerlei kunstdisciplines. In een aantal weken werk je dan met leerlingen van verschillende leerjaren/niveaus aan hele specifieke opdrachten, waarbij je materialen/technieken krijgt waar in de normale lessen minder aandacht aan wordt besteed.

Wat heb je aan de kunstvakken?

Wat kun je er leren? Eigenlijk heel erg veel. Ten eerste krijg je inzicht in de kunsten, vormgeving en de kunst- en cultuurgeschiedenis. Daarnaast leer je over verschillende materialen en technieken waarmee je vervolgens praktijkwerkstukken maakt.  
Maar ook leer je hoe je op allerlei manieren kunt communiceren door beelden, muziek, dans, lichaamshoudingen en teksten. Je stimuleert je voorstellings-vermogen en je vermogen tot creatief probleemoplossend denken door de procesmatige werkwijze die bij de kunstvakken hoort. Daarnaast leer je te reflecteren op je gemaakte werk en kijk je ook kritisch naar werk van klasgenoten en kunstwerken van kunstenaars.

Iets voor jou?

Heb je interesse in Kunst & Media? Vind dan meer informatie tijdens ons Open Huis.

In beeld