Maatwerk

Extra uitdaging voor leerlingen van praktijkonderwijs t/m vwo en meer- en hoogbegaafden!

Alle leerlingen op het Pieter Zeeman Lyceum hebben hun eigen wensen, talenten en interesses. We geven je dan ook graag de ruimte door je de mogelijkheid te geven om keuzes te maken binnen en buiten het normale lesprogramma. We noemen dat maatwerk. Maatwerk is op het Pieter Zeeman Lyceum al jaren op verschillende manieren verwerkt in ons onderwijs. Bijvoorbeeld doordat er binnen lessen gedifferentieerd wordt: dat betekent dat niet iedereen altijd maar hetzelfde doet. Vind je iets lastig? Dan krijg je wat extra hulp. Ben je ergens juist heel goed in? Dan kun je verder met extra of net iets pittigere opdrachten. Daarnaast bieden we ook op maat trajecten aan voor leerlingen voor wie dat nodig of wenselijk is. 

Mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden voor maatwerk. Het maakt niet uit welk niveau je doet: een leerling van de afdeling vmbo-basis kan bijvoorbeeld examen doen in een vak op een niveau hoger (het kaderniveau), net zoals een leerling op de havo voor een of een paar vakken examen kan doen op vwo-niveau. Zo maak je je eigen lesprogramma weer uitdagend en interessant. Het gaat bij maatwerk om wat jij zelf wil én kan. Hieronder lees je welke opties er allemaal zijn op het Pieter Zeeman Lyceum. 

Verdiepen

Een andere vorm van maatwerk is verdiepen. Je krijgt dan voor een van je vakken extra stof of speciale opdrachten die niet iedereen doet. 

Verbreden

Daarnaast kun je ook verbreden. Je kiest dan voor één of meerdere extra vakken of je volgt modules zoals programmeren. Daarnaast hebben we ook nog extra zaken zoals Cambridge Engels, waarmee je een officieel certificaat haalt.

Versnellen

Je kunt ook versnellen op het Pieter Zeeman Lyceum. Je sluit een examenvak dan eerder af. Ben jij een ster in natuurkunde? Dan kun je daarin misschien wel eerder examen doen; in je examenjaar houd je dan weer tijd over voor je andere vakken. Versnellen is al toegestaan vanaf het schooljaar vóór het voorexamenjaar.   

Examen op hoger niveau

Je kunt op een hoger niveau examen doen in één of meerdere vakken. Dus vind je bijvoorbeeld Duits op de mavo echt super simpel? Dan kun je voor dat vak examen doen op havoniveau. 

Bijzondere trajecten

Het kan ook gebeuren dat jij bepaalde kennis of vaardigheden hebt, waarvan het handig is om daar iets mee te doen. Misschien spreek je wel vloeiend een bepaalde taal die wij op Pieter Zeeman eigenlijk niet als vak aanbieden, zoals Spaans of Chinees. In zo’n geval probeert het Pieter Zeeman Lyceum actief een mogelijkheid te vinden met andere scholen of organisaties om hiervoor iets te organiseren. Bijvoorbeeld: je volgt het vak Chinees via een andere school, zodat je daarin toch examen kunt doen.  

Iets voor jou?

Wil je meer weten over maatwerk? Vind dan meer informatie tijdens ons Open Huis.