Havo

Klik hier om terug te gaan naar het boekje ‘Open Huis’.

Heb je een havo-advies gekregen? Dan ben je bij ons op het juiste adres. Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. De havo duurt vijf jaar. We leren je er alles wat je moet weten om daarna naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) te kunnen gaan.

In de eerste leerjaar volg je vakken die je al kent van de basisschool, zoals Nederlands (taal), Engels, wiskunde en rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en tekenen. Daarnaast krijg je ook een paar nieuwe vakken zoals Duits en Frans. In de tweede klas krijg je ook nask. Dit vak bestaat uit natuurkunde en scheikunde. Daar doe je bijvoorbeeld proefjes. In het derde jaar krijg je ook het vak economie.

In de derde klas kies je een vakkenpakket: dat is een combinatie van vakken die in een bepaalde studierichting liggen. De vier profielen binnen de havo zijn: CM (cultuur en maatschappij), EM (economie en maatschappij), NT (natuur en techniek) en NG (natuur en gezondheid). In havo 4 en 5 ga je volop aan de slag met de voorbereiding op je vervolgopleiding. Na vijf jaar mag je examen doen. Met je diploma kun je doorstromen naar het hbo. Ook is er de mogelijkheid om door te stromen naar het vwo: dan mag je nog even doorleren op het Pieter Zeeman Lyceum. 

Keuze programma

Verschillende richtingen om uit te kiezen

Op het Pieter Zeeman Lyceum hebben we verschillende extra vakken waar je uit kunt kiezen op basis van jouw talenten en interesses. Aan het eind van de havo heb je een goed beeld van wat jij leuk vindt en waar je goed in bent!