Havo op Pieter Zeeman

Heb je een havo-advies gekregen? Dan ben je bij ons op het juiste adres! Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Je leert er wat je moet weten om daarna naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) te kunnen gaan. De havo duurt vijf jaar.

In de eerste leerjaar volg je vakken die je al kent van de basisschool zoals Nederlands (taal), Engels, wiskunde en rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en tekenen. Daarnaast krijg je ook een paar nieuwe vakken zoals Duits en Frans. In de tweede klas krijg je ook nask. Het vak nask bestaat uit natuurkunde en scheikunde. Daar doe je bijvoorbeeld proefjes. In het derde jaar krijg je ook het vak economie.

In de derde klas kies je een vakkenpakket: dat is een combinatie van vakken die in een bepaalde studierichting liggen. De vier profielen binnen de havo zijn: CM (cultuur en maatschappij), EM (economie en maatschappij), NT (natuur en techniek) en NG (natuur en gezondheid). In havo 4 en 5 ga je volop aan de slag met de voorbereiding op je vervolgopleiding. Na vijf jaar hard werken leg je het examen af. Heb je voldoende punten gehaald? Dan heb je je diploma behaald! Met je diploma kun je doorstromen naar het hbo. Ook is er de mogelijkheid om door te stromen naar het vwo, dat kan ook op onze locatie!

Keuze programma

Verschillende richtingen om uit te kiezen

Op Pieter Zeeman hebben we verschillende extra vakken waar je uit kunt kiezen op basis van jouw talenten en interesses. Aan het eind van de havo heb je een goed beeld van wat jij leuk vindt en waar je goed in bent!

pieterzeeman kunst en media

Kunst & Media

Binnen Kunst & Media heb je de mogelijkheid om jouw creatieve en culturele talenten te ontwikkelen.
Ontdek Kunst & Media
Bioloog, medicus, architect, ingenieur of designer... Het Technasium is dé voorbereiding op een technische vervolgopleiding!

Technasium

Bioloog, medicus, architect, ingenieur of designer... Het Technasium is dé voorbereiding op een technische vervolgopleiding!
Ontdek Technasium