Mavo op Pieter Zeeman

Heb je een mavo-advies gekregen? Dan ben je bij ons op het juiste adres! Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Je leert er wat je moet weten om daarna naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te kunnen gaan.

De mavo duurt vier jaar. In de eerste klas volg je vakken die je al kent van de basisschool, zoals Nederlands (taal), Engels, wiskunde en rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en tekenen. Daarnaast krijg je ook een paar nieuwe vakken zoals Duits en Frans. In de tweede klas krijg je ook NASK. NASK bestaat uit natuurkunde en scheikunde. Daar doe je bijvoorbeeld proefjes. Ook krijg je het vak economie. In klas 2 kies je een vakkenpakket. 

In mavo 3 en 4 ga je volop aan de slag met de voorbereiding op je vervolgopleiding. Tijdens het derde jaar kies je je sector: dat is een combinatie van vakken die in een bepaalde studierichting liggen. De vier sectoren binnen de mavo zijn: economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn. Na vier jaar hard werken leg je het examen af. Heb je voldoende punten gehaald? Dan heb je je diploma behaald! Met je diploma kun je doorstromen naar de hoogste niveaus in het mbo. Op het mbo leer je een beroep, bijvoorbeeld onderwijsassistent, kapper, monteur of verpleegkundige. Ook is er de mogelijkheid om door te stromen naar de havo. Dat kan ook op onze locatie!

Keuze programma

Verschillende richtingen om uit te kiezen

Op het Pieter Zeeman hebben we verschillende richtingen waar je uit kunt kiezen op basis van jouw talenten en interesses. Aan het eind van de mavo heb je een goed beeld van wat jij leuk vindt en waar je goed in bent!

pieterzeeman sport

Sport

Vind je het leuk om te sporten en zou je dit graag meer doen op school? Op het vmbo kun je een extra uur sport krijgen!
Ontdek Sport
pieterzeeman kunst en media

Kunst & Media

Binnen Kunst & Media heb je de mogelijkheid om jouw creatieve en culturele talenten te ontwikkelen.
Ontdek Kunst & Media

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Infoavond

: Info-avond speciaal aanbod van 19.00 (inloop) tot ong. 21.30 uur
: Voorlichtingsavond pro/vmbo/mavo/havo/vwo van 19.00 (inloop) tot ong. 21.30 uur

Open dag

voor leerlingen en ouders/verzorgers

Experience woensdagmiddagen (sept. t/m febr.)

van 14.30 tot 16.15 uur
van 14.30 tot 16.15 uur
van 14.30 tot 16.15 uur
Meer informatie