Theoretische leerweg

Klik hier om terug te gaan naar het boekje ‘Open Huis’.

Heb je een mavo-advies gekregen? Dan ben je bij ons op het juiste adres! Mavo staat voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Je leert er wat je moet weten om daarna naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te kunnen gaan.

De mavo duurt vier jaar. In de eerste klas volg je vakken die je al kent van de basisschool, zoals Nederlands, Engels, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en tekenen. Daarnaast krijg je ook een paar nieuwe vakken zoals Duits en wiskunde. In de tweede klas krijg je ook economie en nask. Dit vak bestaat uit natuur- en scheikunde. In de eerste en tweede klas volg je ook LOB-lessen waarin je gaat kijken bij de verschillende praktijkafdelingen bij ons op school: bouwen, wonen & interieur, horeca, bakkerij & recreatie, produceren, installeren & energie en zorg & welzijn.

In mavo 3 en 4 ga je volop aan de slag met de voorbereiding op je vervolgopleiding. Tijdens het derde jaar kies je een profiel: dat is een combinatie van vakken die in een bepaalde studierichting liggen. De vier profielen binnen de mavo zijn: economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn. Ook kies je in het derde jaar een vakkenpakket van zes of zeven vakken waar je examen in gaat doen het vierde jaar. Heb je voldoende punten gehaald? Dan heb je je diploma behaald! Met je diploma kun je doorstromen naar de hoogste niveaus in het mbo. Op het mbo leer je een beroep, bijvoorbeeld onderwijsassistent, kapper, monteur of verpleegkundige. Ook is er de mogelijkheid om door te stromen naar de havo: dan kun je nog wat langer doorleren op het Pieter Zeeman Lyceum.

Wil je meer weten? Je kan contact opnemen met de coördinator van de brugklas mevr. Wierstra (j.wierstra@pontes.nl).

 

Keuze programma

Verschillende keuzemogelijkheden

Op het Pieter Zeeman Lyceum hebben we in het 1e en 2e leerjaar als keuzevakken extra sport en kunst & media. Hieruit kun je kiezen op basis van jouw talenten en interesses.