Praktijk Onderwijs

Vind je het leren uit een boek lastig en vind je het leuker om met je handen te werken? Dan is ons praktijkonderwijs iets voor jou. Praktijkonderwijs is er voor leerlingen voor wie het vmbo nog net te moeilijk is. Deze afdeling zit in hetzelfde gebouw als het vmbo. Dat is super handig, want zo kun je gebruik maken van dezelfde praktijklokalen en pauzeruimtes.

Algemene arbeidsvaardigheden

 • volhouden
 • op tijd komen
 • precies werken
 • initiatief nemen
 • sociale vaardigheden
 • uiterlijke verzorging bijhouden 

Kernpunten

De voornaamste kernpunten

 • Wonen
 • Vrije tijd
 • Werk
   

Ontwikkeling algemene arbeidsvaardigheden

Waar mogelijk worden de leerlingen in staat gesteld om certificaten en diploma's te halen in samenwerking met andere opleidingsinstituten. Vanaf het moment van instroom tot het moment van schoolverlaten wordt doelmatig en individueel gewerkt aan zelfredzaamheid in een sfeer van wederzijds respect. Veel aandacht is er voor de ontwikkeling van algemene arbeidsvaardigheden naar aanleiding van de vraag van veel werkgevers.

Snuffelstages

Snuffelstages gevolgd door plaatsingsstages leiden in de meeste gevallen tot structurele arbeidsplaatsen in samenwerking met UWV en reintegratiebedrijven. Sommige leerlingen stromen door naar vervolgopleidingen, b.v. op het ROC. 

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Infoavond

: Info-avond speciaal aanbod van 19.00 (inloop) tot ong. 21.30 uur
: Voorlichtingsavond pro/vmbo/mavo/havo/vwo van 19.00 (inloop) tot ong. 21.30 uur

Open dag

voor leerlingen en ouders/verzorgers

Experience woensdagmiddagen (sept. t/m febr.)

van 14.30 tot 16.15 uur
van 14.30 tot 16.15 uur
van 14.30 tot 16.15 uur
Meer informatie