Vmbo basis/kader

Klik hier om terug te gaan naar het boekje ‘Open Huis’.

Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) is een opleiding van vier jaar en zorgt ervoor dat jij klaar bent voor een beroepsopleiding in het mbo. Op het Pieter Zeeman Lyceum kun je de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg volgen.

De onderbouw

De eerste twee jaar van het vmbo noemen we de onderbouw. In de onderbouw volgen alle leerlingen veel verschillende vakken en doet bijna iedereen hetzelfde. Daardoor krijg je een uitgebreide basiskennis. 

 

Kernteam onderbouw basis/kader

In het kernteam van de onderbouw krijg je les van een kleine groep docenten. Zij zorgen voor al je lessen en ze begeleiden jou. Je zit in vaste lokalen en de vakken zijn geclusterd. Zo weet je precies waar je aan toe bent. We zorgen ervoor dat jij en je ouders makkelijk en snel contact kunnen hebben met alle docenten in het kernteam. Ook maken we duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan.
Omdat je maar zo weinig docenten hebt, kunnen zij jou allemaal goed leren kennen en een fijne band met je opbouwen. Op die manier kunnen we ook duidelijk en goed samenwerken met je ouders. Zo zorgen we met elkaar voor een fijne, veilige en duidelijke omgeving voor jou.

 

De bovenbouw van het vmbo

Als je vmbo basis/kader volgt, moet je halverwege je tweede jaar een profiel kiezen. Een profiel is een bepaalde richting waarin je graag verder wil leren, bijvoorbeeld techniek of zorg & welzijn. Bij het kiezen word je geholpen door je mentor, je docenten en de decaan. Zo worden er activiteiten georganiseerd rondom loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Je krijgt informatie over vervolgopleidingen en beroepen, van school en van mensen die het beroep uitoefenen. Daarmee kun je nadenken over wat je wilt en waar je goed in bent. Op die manier kun je een goede keuze maken.

 

Examinering vmbo

Bij elk profiel en elke leerweg horen bepaalde vakken waarin je examen gaat doen aan het einde van je schooltijd op het Pieter Zeeman Lyceum. Je doet examen in de vakken die je hebt gevolgd. Het vmbo heeft twee soorten examens: een schoolexamen en een centraal examen. Het schoolexamen is eigenlijk niet één examen: het bestaat uit allerlei toetsen, opdrachten en werkstukken. Die maak je in het derde en het vierde leerjaar.  
Het centraal examen is landelijk: alle vmbo-leerlingen van Nederland maken dan tegelijk dezelfde toetsen. Op het Pieter Zeeman Lyceum wordt het centraal examen digitaal afgenomen. Het centraal examen is in april, mei en juni van je vierde jaar.

 

Na het vmbo

Als je het vmbo-diploma hebt gehaald, kun je verder gaan leren op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Welke opleidingen je daar kunt gaan doen, hangt af van de leerweg en sector die je hebt gekozen op het vmbo.  

 

Leerwerktraject vmbo

Wanneer je de basisberoepsgerichte leerweg volgt, kun je deelnemen aan een leerwerktraject. Dat betekent dat je in het vierde jaar minder vakken op school volgt en een deel van je onderwijsprogramma bij een bedrijf volgt. Je loopt dan stage of je krijgt een leerbaan (leerwerkplek). Het Pieter Zeeman Lyceum is dan nog steeds verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw leerwerktraject, ook voor de onderdelen buiten school. Daarom bepalen we samen met het leerbedrijf de inhoud van het ‘buitenschoolse’ programma en we leggen dit vast.  
Aan het eind van het leerwerktraject doe je examen in het beroepsgerichte programma en het vak Nederlands. Daarna kun je doorstromen naar een mbo-opleiding niveau 2. Als je kiest voor deze combinatie van werken en leren, heb je een grotere kans op een startkwalificatie. Bovendien is het makkelijker om daarna door te stromen naar het mbo, omdat het Pieter Zeeman Lyceum hierover afspraken maakt met mbo-instellingen.

Keuze programma

Verschillende richtingen om uit te kiezen

Op het Pieter Zeeman Lyceum hebben we verschillende richtingen waar je uit kunt kiezen op basis van jouw talenten en interesses. 

Pieter Zeeman - Bouwen, Wonen en Interieur

Bouwen, Wonen & Interieur

Vind je het interessant om te werken met hout, steen of verf? Dan is het profiel Bouwen, Wonen & Interieur iets voor jou!
Ontdek Bouwen, Wonen & Interieur
Pieter Zeeman - HBR

Horeca, Bakkerij & Recreatie

Mensen laten genieten van heerlijke gerechten, lekkernijen of een leuke vakantie? Bij Horeca, Bakkerij & Recreatie leer je het allemaal!
Ontdek Horeca, Bakkerij & Recreatie
pieterzeeman produceren installeren energie

Produceren, Installeren & Energie

Heb je interesse in techniek en wil je hier meer over leren? Ga dan aan de slag met lessen in de metaal-, installatie- en elektrotechniek.
Ontdek Produceren, Installeren & Energie
Pieter Zeeman - Zorg en Welzijn

Zorg & Welzijn

Wil je mensen iets leren, helpen, activiteiten organiseren of sportief bezig zijn? Dan is het profiel Zorg & Welzijn iets voor jou!
Ontdek Zorg & Welzijn