Vwo

Klik hier om terug te gaan naar het boekje ‘Open Huis’.

Heb je een vwo-advies gekregen? Dan ben je bij ons op het juiste adres! Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Je moet goed kunnen leren en dat ook leuk vinden, want het vwo duurt zes jaar. 

In het eerste leerjaar volg je vakken die je al kent van de basisschool zoals Nederlands (taal), Engels, wiskunde en rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en tekenen. Daarnaast krijg je in de eerste klas ook een nieuw vak, Frans en in de tweede klas Duits. In de tweede klas krijg je natuurkunde en in derde klas scheikunde. Daar doe je bijvoorbeeld proefjes. In het derde jaar krijg je ook het vak economie.

In de derde klas kies je een vakkenpakket: dat is een combinatie van vakken die in een bepaalde studierichting liggen. De vier profielen binnen het vwo zijn: CM (cultuur en maatschappij), EM (economie en maatschappij), NT (natuur en techniek) en NG (natuur en gezondheid). In vwo 4, 5 en 6 ga je volop aan de slag met de voorbereiding op je vervolgopleiding. Na zes jaar hard werken leg je het examen af. Heb je voldoende punten gehaald? Dan heb je je diploma behaald! Met je diploma kun je doorstromen naar de universiteit, maar je kunt ook naar het hbo (hoger beroepsonderwijs).

Keuze programma

Verschillende richtingen om uit te kiezen

Op het Pieter Zeeman Lyceum hebben we verschillende extra vakken waar je uit kunt kiezen op basis van jouw talenten en interesses. Aan het eind van het vwo heb je een goed beeld van wat jij leuk vindt en waar je goed in bent!